КОНТАКТИ

Адрес:

Археологически музей
“В. Преслав”
Гр. В. Преслав – 9850, п.к. 16

Тел.: 0538 43243;
тел/факс: 0538 42630

Директор: Пламен Славов
Тел./Факс: 0538 42630/ 0879480817
e-mail:

museum_preslav@abv.bg

Уредник: Димитър Димитров
e-mail:

arxeologa@abv.bg

Екскурзовод: Неда Андреева
e-mail: neda_andreeva@abv.bg

 
 

Работно време:

Лято (Април - Октомври)
Понеделник - Петък
9:00 - 18:00 часа
Събота и Неделя
10:00 - 18:00 часа
Ноември
Понеделник - Неделя
9:00 - 17:00
Музеят е отворен всеки ден.

Зима (Декември - Март)
Понеделник - Петък
9:00 - 17:00 часа
Събота и Неделя
По заявка *
Празнични дни
По заявка *
Тел. за заявка: 053843243

*Заявки се приемат в работно време

 

 
   
 

Туристически информационен център в град Велики Преслав
ул. „Борис Спиров” № 61 А
тел: 0538/42309
Работно време: Понеделник – Петък   9.00 - 17.00 ч.
Събота и Неделя  - почивни дни 

Тук ще получите пълна информация за регион Велики Преслав – културни и религиозни обекти, места за настаняване, заведения, събития и др.
 

 

Вход към сайта      Enter Site      

СЪКРОВИЩЕ     ПЕЧАТИ     РИСУВАНА КЕРАМИКА     НАДПИСИ     КАМЕННА ПЛАСТИКА

РИСУВАНА КЕРАМИКА

Бурният процес по изграждането  и благоустрояването на новата столица Преслав, стимулирал развитието  на много техники в декоративното изкуство. Заедно с това той предизвикал раждането  на една нова за Европа технология - художествено изрисувана керамика, служеща за украса на храмове и представителни сгради. Заимствано от Близкия изток, това Преславско изкуство избуяло в неподозирани мащаби, благодарение на две основни предпоставки - широката необходимост  от ефектна архитектурна украса и  наличието на големи количества от суровина - пластичната бяла глина, позволяваща ярко многоцветие в рисунката върху плочката. Колекцията от рисувана белоглинена  керамика на АМ"В.Преслав" позволява да се проследи не само  типовото многообразие на продукцията, но също  и процеса  на нейното технологично развитие. Любопитно е, че подобно производство се появява и в Константинопол към края на Х-нач.ХІв., факт който специалистите неизменно свързват със завладяването на Преслав през 971г. и заимстването на тази технология.

 Ето някои от емблематичните паметници от тази колекция, донесли популярност на Преславския художествен стил далече извън пределите на България:


Икона "Св. Теодор" -  кр. ІХ - нач. Хв.

Открита през 1909г. при разкопките на манастира "Свети Пантелеймон" край Преслав. Откривателят Й.Господинов успява да я сглоби след дълги месеци на работа с фрагментите - към ноември 1911г. Поради възникналите спорове около идентификацията на светеца, плочките с надписа СВЕТИ ТЕОДОР /на гр./ остават извън възстановката. Образът е монументален, като за постигането му са използвани квадратни плочки със страна 12 см. Увереният рисунък и тънкото цветоусещане, демонстрирани тук, подсказват за авторството на талантлив майстор. Дали той е бил българин, изучил иконографското изкуство в далечни земи или пък е чужденец, дошъл в Симеоновия двор да предадева опита си? Все едно - оставил ни е един истински шедьовър, оцелял през вековете,за да буди възхищение по цял свят у ценителите на вечните стойности.

 

 

Иконостас /олтарна преграда/ -  Хв. Дворцов манастир

Това е най-яркият паметник, представящ зрелия етап на преславската керамична иконопис. Повечето от неговите детайли са открити в руините на едно от манастирските ателиета, а няколко - в ямата за бракувана продукция - може би разрушението е заварило иконостаса в процес на изработване. Рамката на преградата е съставена от псевдоколонки, свързани в горния си край с арки,а пространствата в основата и между арките са запълнени от трапецовидни и триъгълни плочки. Всички елементи са богато украсени с геометрични мотиви, лилии, мотивът "пауново перо" и стилизирани палмети. Особен интерес представляват плочките с икони, запълващи пространството между колонките и под арките.Добре запазената икона с Христос,седнал на лировиден трон без съмнение е запълвала централната част на композицията.

Подови плочки -  Х век. м. Тузлалъка

Подовите плочки, украсени с растителни и геометрични мотиви и богата палитра от цветове, са  произвеждани в керамичното ателие на манастира в  м. Тузлалъка. Както показват находките от манастирската черква, те били инкрустирани в масивни варовикови плочи с предварително издълбани гнезда.

 

 

Плочки от стенни пана - Х в. Кръгла църква

Квадратни и правоъгълни плочки с  богат изобразителен репертоар, оформяли  пана от “безкрайни мотиви” във вътрешната стенна декорация. Познати са и плочки с изобразени патици, разцъфнал кръст и др. Този тип декоративни елементи  обикновено са с размер 6х6 см и имат квадратна форма.

 

Паница с грифон – Х век. Дворцов манастир

Това е едно от луксозните блюда, направени от познатата вече бяла глина, с изрисувана фигура на митичното животно грифон /с лъвско тяло, но с орлова глава и криле/. Изобразителното поле е оградено от широка лента с безкраен мотив от пречупени линии /стрелки/, подсилващ слънчевата символика на грифона.

 

 

 

 

Купа с форма на патица – Х в. Дворцов манастир

Този оригинален по своята форма съд  има за свои прототипи някои метални елипсовидни купи от VІІ-VІІІв., открити в Мадара, в Съкровището от Надь Сент Миклош и др. Тук обаче наблюдаваме изцяло доминиращи мотиви от християнската символика – патица, паун и широка ивица от паунови пера – отговарящи на вкуса и мирогледа на столичната аристокрация през Хв.

 

 

 

 

 

Паница с лъв – Х в. Граждански комплекс в м. Селище

Образец за майсторска изработка, този белоглинен съд е своеобразна илюстрация за приемствеността в сюжетния репертоар между прабългарското изкуство и преславския /по същество християнски/ художествен стил. Животното, представено в изпъкнал релеф, е с реалистични пропорции на тялото и неестествено обърната в анфас глава, с което се доближава силно до стила на Мадарския скален релеф.

 

 

 

 

 

 

 

При използване на информация от сайта е задължително позоваването на museum-preslav.com.

Copyright © Tynamu 2008 All rights reserved.