КОНТАКТИ

Адрес:

Археологически музей
“В. Преслав”
Гр. В. Преслав – 9850, п.к. 16

Тел.: 0538 43243;
тел/факс: 0538 42630

Директор: Пламен Славов
Тел./Факс: 0538 42630/ 0879480817
e-mail:

museum_preslav@abv.bg

Уредник: Димитър Димитров
e-mail:

arxeologa@abv.bg

Екскурзовод: Неда Андреева
e-mail: neda_andreeva@abv.bg

 
 

Работно време:

Лято (Април - Октомври)
Понеделник - Петък
9:00 - 18:00 часа
Събота и Неделя
10:00 - 18:00 часа
Ноември
Понеделник - Неделя
9:00 - 17:00
Музеят е отворен всеки ден.

Зима (Декември - Март)
Понеделник - Петък
9:00 - 17:00 часа
Събота и Неделя
По заявка *
Празнични дни
По заявка *
Тел. за заявка: 053843243

*Заявки се приемат в работно време

 

 
   
 

Туристически информационен център в град Велики Преслав
ул. „Борис Спиров” № 61 А
тел: 0538/42309
Работно време: Понеделник – Петък   9.00 - 17.00 ч.
Събота и Неделя  - почивни дни 

Тук ще получите пълна информация за регион Велики Преслав – културни и религиозни обекти, места за настаняване, заведения, събития и др.
 

 

Вход към сайта      Enter Site      

ПРЕСЛАВ     ПРОУЧВАНИЯ     МУЗЕЙ

МУЗЕЙ

Идеята да се създаде археологичеки музей в Преслав, който да събере и покаже откритите на територията на старата столица паметници, възниква скоро след Освобождението на България от османско иго. Това става възможно обаче едва през м.октомври 1906 г., когато по инициатива на преславския учител и общественик Йордан Господинов и с помощта на  видния изследовател на българските старини К.Шкорпил, е основано Преславско археологическо дружество "Тича". Една от основните цели, заложени в устава на дружеството е именно уреждането на музейна сбирка и активна дейност в проучването и опазването на останките от великата Симеонова столица. Поради липсата на собствена музейна сграда, събраните през следващите години от частни лица и археологически разкопки експонати, са изложени в три отделни сбирки: в кметството, в Патлейна и в новопостроената хижа до Кръглата църква.


През 1949 г. за музей е пригодена строената като манастир сграда при храм-паметника "Св.Св. Кирил и Методий", в непосредствена близост до старините. Във фонда на новия музей са събрани и инвентирани всички открити дотогава материали, а в залите на експозицията за първи път е показано всеобхватно преславското минало . Нуждата от специализирано представяне на вече известните и големият брой новооткрити паметници от столичния период на Преслав, довежда до откриването през 1958 г. на нова музейна експозиция,от която отпадат  праисторическите и други неприсъщи за Столичния  период експонати. През следващите 20 години АМ "В.Преслав" посреща над половин милион посетители.


 Във връзка с 1300 годишнината от основаването на Дунавска България, Преславският музей е преместен в нова, строена според съвременните изисквания  сграда. По нов начин е структурирана и експозицията на музея.  Административното управление е прехвърлено от Българска академия на науките към Шуменската дирекция за културно и историческо наследство. В първите години на възстановената демокрация,във връзка с назрялата необходимост от самостоятелно развитие, АМ "В.Преслав" бе отделен от тази голяма  и тромава структура. Изцяло обновена бе музейната експозиция, като бе отделено внимание на повишената сигурност и условията за съхранение на паметниците. Специално обурудван бе трезор, предназначен за най-ценните и чувствителните към атмосферни влияния експонати. Тези нововъведения бяха необходимата предпоставка за връщане след повече от 20 години на най-ценните преславски  колекции - Преславското златно съкровище, сфрагистичната сбирка от над 500 оловни печата и др. значими паметници. Юридическата независимост на музея след 1996 г. му позволи директно да договаря участие в големи международни изложби, съвместни издания, провеждане на археологически проучвания.


Без съмнение, 95 години след полагане основите на първата музейна сбирка в града, мечтата на нейния създател - Юрдан Господинов е напълно осъществена. Днес град Велики Преслав има свой археологически музей с великолепна експозиция, посещавана ежегодно от десетки хиляди български и чуждестранни туристи. Богатите и разнообразни фондове представят по най-пълен начин явлението "Златен век" /или Преславска цивилизация/ и илюстрират мястото  на Симеоновата столица като водещ център на славянската писменост, изкуството и художествените занаяти в Европейския Югоизток през IХ-Х век.

 

При използване на информация от сайта е задължително позоваването на museum-preslav.com.

Copyright © Tynamu 2008 All rights reserved.