На 08 - 09 октомври 2016 г. ще се проведе 47-мо Рали "Стари Столици". На 08.10 от 13.00 до 17.00 ч. ще бъде затворена отсечката в НИАР "Велики Преслав".

ВХОД КЪМ САЙТА

CONTACTS

"Veliki Preslav" National Historical-Archaeological Reserve and Museum PO Box 16 9850 Veliki Preslav BULGARIA

tel./fax: +(359)538/42630
e-mail: info@museum-preslav.com

ENTER SITE

 Copyright © Tynamu 2008 All rights reserved.